A quart d’educació primaria, hem tocat les parts d’una planta. Apredre amb les mans és fonamental. Veure i tocar les parts de les flor i les plantes és la millor manera de memoritzar. A l’unitat 1 de Naturals, hem aprés les funcions vitals de les plantes. Hem treballat amb un lapbook, fet per els alumnes, per a poder ordenar els nostres coneixements i hem fet una classe pràctica, per veure les flors per dintre.